Olsztyn

Przedsiębiorcy

Kancelaria reprezentuje interesy  podmiotów gospodarczych z terenu Północno-Wschodniej Polski oraz Warszawy i jej okolic.

W czasach trudnej sytuacji  gospodarczej oraz gwałtownie zmieniającego się otoczenia prawnego wielkiego znaczenia nabiera to, w jaki sposób firma przewiduje oraz zabezpiecza skutki podejmowanych przez siebie decyzji gospodarczych. Wybór kancelarii świadczącej usługi prawno-doradcze ma dla przedsiębiorcy kluczowe znaczenie, decyduje bowiem o przyjętym przez niego poziomie ochrony prawnej  i jej skuteczności.

W związku z nawiązaniem stałej współpracy z Kancelarią Podatkowo-Księgową Ewy Lewandowskiej – Woźniak „ABREX” w Olsztynie Klienci Kancelarii maja zapewnioną  także  profesjonalną obsługę podatkowo – księgową swoich firm.