Fides Kancelaria Radców Prawnych Olsztyn

Adwokat jako pomoc w sprawach o alimenty

Kancelaria Radców Prawnych FIDES świadczy pomoc prawną w sprawach alimentacyjnych. Nasi prawnicy zapewniają Klientom wsparcie na każdym etapie tego wymagającego, a zarazem delikatnego w swej istocie postępowania, począwszy od sporządzenia pozwu o alimenty w Olsztynie, poprzez reprezentowanie na sali sądowej aż po egzekucję komorniczą.

Świadczenia alimentacyjne obejmują pieniężną oraz niepieniężną pomoc, którą osoba prawnie zobowiązana ma dostarczać członkowi swojej rodziny, w celu zaspokojenia jego usprawiedliwionych potrzeb. Obowiązek alimentacyjny najczęściej dotyczy rodzica, dziecka lub współmałżonka, jednak w polskim systemie prawnym możliwe są również alimenty od dziadków oraz innych członków rodziny.

Pomoc w sprawach o alimenty w Olsztynie

Warto wspomnieć, że wysokość świadczenia zależy od usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej oraz od możliwości zarobkowych osoby zobowiązanej. Sąd bierze pod uwagę wiele czynników, m.in. dochody obu stron, ich stan zdrowia, wydatki na utrzymanie, a także możliwości edukacyjne i zawodowe. Pojawienie się odmiennych okoliczności, np. utrata pracy lub wzrost kosztów utrzymania, może stanowić podstawę do zmiany wysokości alimentów. W tym celu należy złożyć do sądu w Olsztynie stosowny wniosek wraz z odpowiednim uzasadnieniem.

Kancelaria FIDES oferuje pomoc prawną w sprawach alimentacyjnych, w zakresie obejmującym m.in.:

  • sporządzanie pozwów i pism procesowych,
  • reprezentowanie stron w postępowaniach sądowych,
  • negocjowanie ugody alimentacyjnej,
  • sporządzanie wniosków o zabezpieczenie alimentów w toku postępowania,
  • pomoc w egzekucji roszczenia,
  • bieżące doradztwo prawne.

Prawnik od alimentów w Olsztynie

Znając wagę oraz specyfikę spraw alimentacyjnych, w Kancelarii FIDES często podejmujemy się ich prowadzenia, skupiając się na odpowiednim zabezpieczeniu interesów naszych Klientów. Niesiemy pomoc w sprawach o podwyższenie świadczenia na dzieci czy przy ubieganiu się o alimenty dla byłego małżonka będącego w niedostatku, a także doradzamy w zakresie zwiększenia lub zniesienia obowiązku alimentacyjnego. Jesteśmy do Państwa dyspozycji codziennie w naszym biurze w Olsztynie oraz online. Jeśli zdecydują się Państwo powierzyć nam prowadzenie sprawy przed sądem, gwarantujemy darmową wstępną konsultację.

Środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania i wychowania dzieci, które są obligatoryjne w przypadku, gdy rodzice dziecka żyją oddzielnie, to alimenty. W Polsce świadczenie tego typu niekiedy może być również otrzymywane m.in. od dziadków. Określenie wysokości świadczeń alimentacyjnych zależy od wielu czynników, takich jak potrzeby dziecka oraz możliwości zarobkowe i majątkowe rodziców. Adwokaci z naszej kancelarii świadczą pomoc prawną w tym zakresie.

Jak działa proces sądowy w sprawach alimentacyjnych?

W Polsce, kwestie związane z alimentami reguluje prawo rodzinne. Proces sądowy w sprawach alimentacyjnych rozpoczyna się od złożenia pozwu, który pomaga przygotować adwokat w naszej kancelarii, w którym strona wnioskująca określa wysokość żądanych świadczeń. Sąd analizuje sytuację materialną i życiową obu rodziców oraz potrzeby dziecka, aby ustalić odpowiednią kwotę świadczeń.

W trakcie postępowania sądowego mogą być wymagane różne dokumenty, takie jak zaświadczenia o zarobkach, informacje o kosztach utrzymania dziecka czy też dokumenty potwierdzające wydatki związane z jego edukacją i rozwojem. Niekiedy wymagana jest również dokumentacja medyczna, jeżeli dziecko ma specjalne potrzeby zdrowotne. W trakcie rozpraw mogą być także wysłuchiwani świadkowie, co ma na celu dokładniejsze zrozumienie sytuacji rodzinnej i materialnej obu rodziców.

Pomoc adwokata w sprawach alimentacyjnych

Prawnik z naszej kancelarii pomaga w kwestii prawidłowego sporządzanie dokumentów do sądów, reprezentuje klienta przed organami prawa, negocjuje umowę czy też pomaga w egzekwowaniu niewypłacanych na czas świadczeń.

Nasz prawnik z Olsztyna w sprawie o alimenty świadczy również usługi doradztwa w kwestiach prawnych związanych z postępowaniem alimentacyjnym. Pomagamy także w sytuacji, gdy wysokość świadczeń ma ulec zmianie ze względu na różne okoliczności np. utratę źródła dochodu i inne rozpatrywane indywidualnie kwestie mające podstawy do aktualizacji kwoty alimentów i wszczęcia postępowania, na którym adwokat będzie reprezentował Klienta. Decyzja o wysokości świadczeń finansowych może być w przyszłości modyfikowana, jeżeli zmienią się okoliczności ekonomiczne lub osobiste którejkolwiek ze stron bądź potrzeby dziecka.

Adwokat w Olsztynie – sprawy dotyczące alimentów

Pomoc prawna świadczona przez adwokata z naszej kancelarii może być potrzebna, podczas ustalenia wysokości wypłacanych alimentów, gdzie wymagana jest szczegółowa analiza sytuacji finansowej obu stron oraz oceny potrzeb dziecka. Pomagamy również w przypadku spraw międzynarodowych.

Dostosowujemy zakres świadczonych usług do konkretnej sprawy oraz potrzeb Klienta. Wszelkie szczegóły ustalimy na wstępnej darmowej konsultacji. Nasza kancelaria ma siedzibę w Olsztynie, ale prowadzimy również rozmowy z Klientami w formie online. Działamy od 2001 roku, pomagając m.in. w sprawach związanych z alimentami.

Jeśli chcą Państwo umówić się na konsultację bądź uzyskać więcej informacji na temat naszych usług, to prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.