Fides Kancelaria Radców Prawnych Olsztyn

Rozwody, sprawy rozwodowe i rodzinne

Procedura związana z rozwiązaniem małżeństwa poprzez wyrok sądu to jedno do najbardziej stresujących przeżyć w życiu dorosłej osoby. Wsparcie adwokata w sprawie rozwodowej pozwala skrócić czas trwania postępowania do niezbędnego minimum, jednocześnie zwiększając szansę na uzyskanie satysfakcjonującego orzeczenia. Kancelaria FIDES świadczy niezbędne czynności prawne, wspierając swoich Klientów z Olsztyna i okolic na każdym etapie sprawy o rozwód.

Kiedy sąd może orzec rozwód?

Warto mieć świadomość, że sąd orzeknie formalne rozwiązanie związku małżeńskiego tylko wówczas, jeśli stwierdzi, że pomiędzy małżonkami doszło do pełnego i trwałego zakończenia więzi emocjonalnej, fizycznej oraz gospodarczej. Samo złożenie pozwu o rozwód nie kończy więc sprawy, a w zasadzie dopiero rozpoczyna drogę do tego, by móc zostawić za sobą przeszłość i rozpocząć nowe życie. W trakcie postępowania sąd bada rozmaite okoliczności, oceniając czy istnieją przesłanki do kontynuowania małżeństwa. W sytuacji, gdy uzna, że zakończenie małżeństwa byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub powodowało pogorszenie sytuacji życiowej małoletnich dzieci, może nie wydać wyroku rozwodowego.

Rozwody a podział majątku

Jedną z kwestii, z która często wiążą się sprawy rozwodowe prowadzone przez naszą Kancelarię w Olsztynie, jest podział majątku. Z chwilą rozwiązania małżeństwa przez rozwód ustaje wspólność majątkowa pomiędzy małżonkami, jednak – ze względu na możliwe znaczne wydłużenie postępowania – sądy niechętnie przeprowadzają podział majątku trakcie sprawy o rozwód. Wsparcie prawnika nierzadko pomaga w osiągnięciu kompromisu w kwestiach rozdziału majątku, co znacznie skraca całą procedurę oraz zwiększa szansę stron na odpowiednie zabezpieczenie własnych interesów.

Ile kosztuje prowadzenie sprawy rozwodowej w Olsztynie?

Doskonale wiemy, iż rozwody mają różny charakter, dlatego koszt prowadzenia postępowania przez naszą Kancelarię, podobnie jak zakres udzielanej pomocy prawnej, są ustalane z Klientami indywidualnie. W przypadku nieskomplikowanych spraw rozwodowych toczących się przed sądami w Olsztynie, koszty kompleksowej obsługi prawnej rozpoczynają się od 1500 zł, podczas gdy cena wstępnej porady nie przekracza zwykle 150–200 zł.

Sprawy o rozwód – dlaczego warto korzystać z pomocy prawnej?

Ze względu na spory ładunek emocjonalny, ale także szeroki zakres przepisów, postępowania rozwodowe należą do najtrudniejszych kwestii regulowanych przepisami prawa rodzinnego. Szczególnie obciążające okazują się wówczas, gdy w małżeństwie są dzieci lub gdy procedura dotyczy rozwodu z orzekaniem o winie. Radca prawny nie tylko przeanalizuje Państwa sytuację i zaproponuje najkorzystniejsze rozwiązania procesowe, ale także zapewni obiektywne, pozbawione emocji spojrzenie na spór, skupiając się na odpowiednim zabezpieczeniu Państwa interesów.

W przeciwieństwie do wielu innych prawników zajmujących się sprawami rozwodowymi zapewniamy, że poświęcimy Państwu tyle czasu, ile jest niezbędne dla poznania historii konfliktu i doprowadzenia do korzystnego wyroku. Jeżeli zdecydujecie się Państwo na wytoczenie powództwa o rozwód lub gdy zostaniecie pozwani przez drugiego małżonka otrzymacie w naszej Kancelarii kompleksową pomoc zarówno przed sprawą jak i w jej trakcie. Pomożemy Państwu przy podziale majątku, a także wtedy, gdy wyrok trzeba będzie egzekwować, w zakresie alimentów, czy kontaktów z dzieckiem.

Prowadzimy sprawy o alimenty, rozwody, kontakty z dziećmi, podział majątku w szczególności dla Powiatów: Nidzica, Olsztyn, Szczytno, Mława, Działdowo, Ostróda, Mrągowo, Dobre Miasto, Olecko, Giżycko, Morąg ,Elbląg.