Fides Kancelaria Radców Prawnych Olsztyn

Prawo pracy

Kancelaria od chwili rozpoczęcia swojej działalności świadczy pomoc prawną zarówno pracownikom jak i pracodawcom z obszaru prawa pracy. Pomoc prawna obejmuje m.in. udzielenie porady prawnej, sporządzenie pism oraz opinii prawnych a także reprezentację przed Sądami.

Pracownicy zwracają się do nas o pomoc w szczególności w następujących sprawach:

  • dochodzenia świadczeń pracowniczych m.in. wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za nadgodziny oraz innych świadczeń pieniężnych
  • wypadków przy pracy
  • mobbingu  oraz dyskryminacji w zatrudnieniu
  • wypowiadania umów o pracę oraz rozwiązywania umów o pracę bez wypowiedzenia
  •  ochrony trwałości stosunku pracy oraz praw pracowników,

Bardzo często pracodawcy zwracają się do nas celem przygotowania umów o pracę, wypowiedzeń, regulaminów oraz innych dokumentów dotyczących stosunków pracowniczych jak również w celu reprezentacji w procesach wytoczonych przez pracowników.

Ze względu na fakt, iż prawo pracy jest jedną z wiodących specjalizacji kancelarii, Radcowie Prawni udzielający pomocy prawnej posiadają wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie. Dzięki temu mogą mieć Państwo pewność, że udzielana pomoc będzie na najwyższym poziomie merytorycznym.