Fides Kancelaria Radców Prawnych Olsztyn

Sprawy spadkowe

Śmierć bliskiej osoby, poza tym, że stanowi bolesne doświadczenie, wywołuje również określone skutki prawne, a jednym z nich jest prawo do sukcesji po zmarłym. Kancelaria Radców Prawnych FIDES z siedzibą Olsztynie świadczy pomoc prawną w sprawach spadkowych. Nasi prawnicy otaczają swoich klientów niezbędnym wsparciem na każdym etapie postępowania, począwszy od doradztwa w zakresie sporządzenia testamentu, poprzez reprezentowanie w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku, aż po dział spadku i zachowek.

Czym jest prawo spadkowe?

Jest to gałąź prawa cywilnego, która reguluje przejście praw i obowiązków majątkowych po śmierci osoby fizycznej na jej następców prawnych, czyli spadkobierców. Określa ona zasady dziedziczenia, zarówno ustawowego, jak i testamentowego, a także reguluje sprawy związane z działem spadku, zachowkiem, odpowiedzialnością za długi i stwierdzeniem nabycia spadku. Kancelaria FIDES obsługuje sprawy spadkowe w Olsztynie, oferując pomoc prawną w takich obszarach jak m.in.:

  • sporządzanie testamentów,
  • reprezentowanie w postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadku,
  • sprawy o dział spadku,
  • spory spadkowe,
  • podatki od spadków i darowizn,
  • zachowek po zmarłym.

Postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku to procedura sądowa, której celem jest ustalenie kręgu spadkobierców oraz udziałów każdego z nich. Sąd bada stan faktyczny sprawy spadkowej i wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, które staje się prawomocne po upływie 2 tygodni od jego ogłoszenia.

Dział spadku

Wniosek o dział spadku, zawierający m.in. dane spadkodawcy, spadkobierców, a także spis składników majątku, może złożyć każdy ze spadkobierców. Na rozprawie sąd ustala wartość udziałów spadkowych i wydaje postanowienie o dziale spadku, w którym określa zasady jego rozdziału.

Zachowek

Zachowek to pewna minimalna część spadku, do której mają prawo niektórzy członkowie rodziny spadkodawcy, nawet jeśli nie zostali uwzględnieni w testamencie. Uprawnionymi do zachowku są: zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), małżonek oraz rodzice.

Pomoc w sprawach spadkowych w Olsztynie

Prawnicy Kancelarii FIDES realizują niezbędne czynności w postępowaniach dotyczących stwierdzenia nabycia spadku, jego podziału czy zachowku. Sprawy spadkowe, które nasza Kancelaria w Olsztynie obsługuje od 2001 roku, stanowią złożoną i delikatną materię, dlatego na każdym ich etapie warto zapewnić sobie wsparcie specjalistów od prawa cywilnego.