Fides Kancelaria Radców Prawnych Olsztyn

Prawo gospodarcze

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną na rzecz przedsiębiorców zarówno spółek prawa handlowego jak i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Naszym klientom, w zależności od sytuacji oferujemy doraźną pomoc prawną bądź stałą obsługę polegającą na bieżącym doradztwie prawnym związanym z prowadzoną działalnością.

W przypadku stałej obsługi prawnej, podczas pierwszego spotkania poznajemy Państwa oczekiwania, ustalamy zakres i rodzaj pomocy prawnej i dopiero wówczas przygotowywana jest konkretna propozycja współpracy. Nie prezentujemy jednej z góry określonej oferty, ponieważ każdego klienta traktujemy indywidualnie, dlatego w przypadku zainteresowania taką formą współpracy proponujemy niezobowiązujące spotkanie, na którym będą mieli Państwo możliwość poznania zespołu oraz przedstawienia swoich oczekiwań.

W zakresie prawa gospodarczego kancelaria zapewnia m.in.:

 1. Stałą i kompleksowa obsługę prawną przedsiębiorców a w szczególności: odzyskiwanie długów, wytaczanie powództw i zastępstwo procesowe przed sądami w sprawach cywilnych, gospodarczych (w szczególności o zapłatę należności ), zastępstwo prawne przed organami administracji, egzekwowanie wszelkich należności, zwalczanie nieuczciwej konkurencji, ochrona dóbr osobistych (np. dobrego imienia przedsiębiorcy).
 2. Doradztwo prawne przy zakładaniu, przekształcaniu i likwidacji przedsiębiorstw, spółek:
  -doradzamy jaką formę prowadzenia działalności gospodarczej wybrać, np. którą ze spółek (partnerską, jawną, z o.o. czy komandytową) i dlaczego;
  -opracowujemy projekty umów (również zawieranych w formie aktu notarialnego) i regulaminy działania spółek;
  -przygotowujemy projekty uchwał i protokołów z posiedzeń Zgromadzeń Wspólników;
  -prowadzimy kompleksową obsługę prawną w zakresie postępowania rejestrowego przed Sądem Gospodarczym Krajowym Rejestrem Sądowym.
 3. Windykacja : przedsądowe wezwania do zapłaty, wytaczanie powództw i zastępstwo procesowe przed sądami w sprawach cywilnych, gospodarczych, egzekwowanie wszelkich należności w postępowaniu prowadzonym przez Komorników Sądowych
 4. Sporządzanie i opiniowanie wszelkich umów
 5. Udział w negocjacjach

Pomoc prawna świadczona jest również w języku angielskim.