Fides Kancelaria Radców Prawnych Olsztyn

Adwokat

Rolą Kancelarii Radców Prawnych FIDES Mossakowski i partnerzy jest wspieranie Klientów indywidualnych oraz firm i organizacji poprzez udzielanie niezbędnej pomocy w zakresie posiadanych uprawnień. Działając zgodnie z duchem i literą obowiązującego prawa, podobnie jak funkcjonujący w Olsztynie adwokaci, świadczymy wsparcie prawne w wielu wymagających go obszarach. Począwszy od prawa pracy poprzez rozwody, sprawy rodzinne oraz szeroko rozumiane prawo cywilne, aż po kwestie związane z obsługą podmiotów gospodarczych i odszkodowaniami kancelaria realizuje czynności w zakresie reprezentacji oraz udzielania bieżących porad.

Adwokat w Olsztynie – prawo cywilne, rodzinne i rozwody

Prawo rodzinne to rozległą gałąź legislacji, będąca częścią prawa rodzinnego. Podobnie jak adwokat, również radca prawny w Olsztynie może reprezentować Klienta w sprawie o rozwód, podział majątku, zniesienie współwłasności czy przyznanie alimentów. Wsparcie prawne w sprawach rodzinnych, w szczególności tych związanych z rozwodami, należy do głównych obszarów działalności Kancelarii FIDES. Realizując czynności bezpośrednio wynikające z przepisów Ustawy o radcach prawnych, jesteśmy w stanie zapewnić wsparcie na identycznym poziomie, co adwokat od rozwodów w Olsztynie.

Świadczymy pomoc w obszarach dotyczących m.in.: sprawowania władzy rodzicielskiej, regulacji kontaktów z dziećmi, alimentów czy podziału majątku po rozwodzie. Angażujemy się w sprawę na dowolnym etapie, szczegółowo analizując sytuację oraz wskazując możliwości uzyskania satysfakcjonującego orzeczenia w sprawach o rozwód.

Równocześnie zapewniamy wsparcie w innych obszarach regulowanych przepisami prawa cywilnego, w których pomoc olsztyńskiego adwokata bądź radcy prawnego może mieć znaczenie dla przebiegu postępowania. Przykłady spraw, którymi się zajmujemy, to m.in.:

 • sprawy spadkowe,
 • sporty z zakresu prawa rzeczowego,
 • windykacja należności,
 • sprawy o niewywiązanie się z zawartej umowy,
 • postępowania o naruszenie dóbr osobistych,
 • a także wiele innych obszarów, uregulowanych przez Kodeks cywilny.

Wsparcie radcy prawnego lub adwokata w sprawach z zakresu prawa pracy

Jako Kancelaria Radców Prawnych wspieramy również pracowników i pracodawców w sporach na gruncie prawa pracy. Osobom zatrudnionym lub zwolnionym z pracy zapewniamy pomoc w dochodzeniu swoich praw z tytułu bezpodstawnego zwolnienia, wypłaty wynagrodzenia za nadgodziny, mobbing lub dyskryminację czy odszkodowania za wypadek przy pracy. Z kolei przedsiębiorcy, poszukujący w Olsztynie adwokata lub radcy prawnego, mogą liczyć na nasze wsparcie w takich obszarach jak opiniowanie umów i dokumentów, przygotowywanie wewnętrznych regulaminów, czy reprezentacja w sporach sądowych i postępowaniach administracyjnych.

Prawo gospodarcze i obsługa prawna firm w Olsztynie

W obszarze udzielania pomocy prawnej firmom radca prawny znacząco nie różni się od adwokata, jeśli chodzi o zakres kompetencji i sposób działania. Nasza Kancelaria z siedzibą w Olsztynie zapewnia przedsiębiorcom wsparcie, zarówno jeśli chodzi o bieżące doradztwo, jak i stałą współpracę. Zgodnie z obowiązującym prawem, radca prawny może nawet zostać zatrudniony przez przedsiębiorstwo, podczas gdy adwokat z mocy prawa nie może nawiązać stosunku pracy.

Na terenie Olsztyna zapewniamy doradztwo i obsługę przedsiębiorców w takich obszarach jak:

 • rejestracja jednoosobowych działalności i spółek prawa handlowego,
 • wybór formy opodatkowania oraz struktury organizacyjnej,
 • ochrona patentów, dobrego imienia przedsiębiorcy, zwalczanie nieuczciwej konkurencji,
 • tworzenie i opiniowanie projektów umów,
 • windykacja należności,
 • zastępstwo procesowe przed sądami w sprawach cywilnych oraz gospodarczych,
 • udział w negocjacjach oraz mediacjach,
 • reprezentowanie przedsiębiorców przed organami administracji skarbowej, ZUS, PIP oraz innymi instytucjami, jednocześnie świadcząc pomoc w wielu innych działaniach na styku prawa oraz biznesu, wymagających wsparcia radcy prawnego bądź adwokata w Olsztynie.

Prawo ubezpieczeniowe – kiedy warto zgłosić się do adwokata lub radcy prawnego?

Realizujemy również czynności prawne związane z uzyskiwaniem odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych. Podobnie jak adwokaci, jesteśmy w stanie wyegzekwować dla Państwa sprawiedliwe roszczenie w sytuacji, gdy ubezpieczyciel uchyla się od odpowiedzialności bądź celowo zaniża wysokość rekompensaty. Udzielamy pomocy prawnej zarówno w zakresie odszkodowań za wypadki komunikacyjne, jak i z tytułu ubezpieczeń rolniczych czy za wypadki przy pracy, na pierwszym miejscu zawsze stawiając interesy naszych Klientów z Olsztyna i całego kraju.